Facebook Albatros Media

English

Slovensky

Darkus a chrobáky
košík
Nákupný košík: 0 položiek za 0,00 Eur

Reč tela

Reč tela
  • Bežná cena:13,99 Eur
  • Ušetríte:2,10 Eur (15%)
  • Dostupnosť:Nedostupný
  • Cena pre vás:11,89 Eur
Publikácia je určená:

- pre obchodných zástupcov i obchodníkov za pultom – naučí ich rýchlo a bezpečne rozoznať, čo si zákazník naozaj myslí, navedie ich, ako s ním rokovať, aby dosiahli svoj cieľ
- všeobecne pre všetkých, ktorí riadia väčší počet ľudí, alebo s ním spolupracujú, teda napríklad pre manažérov, politikov, učiteľov, hercov a ďalších, ktorých zoznámi s tým, ako by oni sami mali vystupovať, aby svojich „poslucháčov“ presvedčili

V podrobnom sprievodcovi sa dozviete:
- prečo je komunikácia sociálne podmienená a aké existujú hlavné príčiny nedorozumení
- čo sú neverbálne kódy, čo rozumieme arbitrárnym, ikonickým a intrinzickým kódovaním
- že ľudia reagujú na svoju predstavu o skutočnosti, nie na skutočnosť samu
- akú úlohu v neverbálnej komunikácii hrá proxemika
- ako rešpektovať osobné zóny ľudí, ako využiť pri rokovaní alebo prezentácii priestor
- čím sa zaoberá posturológia, aké existujú základné telesné postoje
- že by ste mali rešpektovať šesť zásad pri perfektnom držaní tela
- nakoľko spolu súvisí kinezika a gestika
- kedy vytvoria založené ruky bariéru medzi komunikujícimi
- ako funguje mimika – komunikácia prostredníctvom výrazov tváre
- ktoré zóny v tvári prezradia prekvapenie, strach, znechutenie, rozčúlenie, šťastie, smútok a ďalšie pocity
- že haptika, komunikácia dotykom dokáže prezradiť nečakané množstvo informácií
- ako správne podávať ruku
- o komunikácii očným kontaktom, za akých okolností je príjemná a za akých naopak nie je
- čo všetko spadá pod vedu zvanú paralingvistika a čo môžeme vyčítať z hlasového prejavu hovorcu
- aký vzhľad a úpravu má mať zovňajšok človeka, aby pôsobil na druhých príjemne
- praktické rady a príklady ako pracovať s hlavou, ramenami, rukami, nohami atď.
- ako sa vhodne správať pri obchodnom rokovaní, ako pri výberovom pohovore, ako pri komunikácii so šéfom i v ďalších situáciách.

V každej kapitole nájdete rad testov, prostredníctvom ktorých zistíte, ako ste na tom s danou znalosťou a schopnosťou.
Priložené DVD obsahuje video ukážky rôzneho správania, a to ako hrané, tak i spontánne. Prejde s vami jednotlivé zložky neverbálnej komunikácie tak, aby ste sa v nich naučili bezpečne orientovať a rýchlo rozoznať, aké pocity partner práve prežíva.

O autorovi:
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D., psychológ, psychoterapeut, firemný konzultant, trenér rozvoja psychosociálnych schopností. Takmer 20 rokov sa venuje príprave a realizácii rozvojových programov pre rôzne profesie (robotníci, majstri, sekretárky, obchodníci, manažment) v rozličných odboroch (strojárenských, telekomunikačných, automobilových, chemických, textilných, farmakologických, poľnohospodárskych, finančných,...) v celej republike. V rámci týchto programov kladie dôraz na osvojenie praktických schopností, riešenie konkrétnych problémov zákazníkov a tréning. Pracuje tiež ako osobný poradca pre vrcholový manažment pri riešení osobných problémov manažérov.

Publikace je určena:
- pro obchodní zástupce i obchodníky za pultem – naučí je rychle a bezpečně rozpoznat, co si jejich protějšek skutečně myslí, navede je, jak k s ním jednat, aby dosáhli svého cíle
- obecně pro všechny, kteří řídí větší počet lidí, anebo s ním spolupracují, tedy například pro manažery, politiky, učitele, herce ad., které seznámí s tím, jak by oni sami měli vystupovat, aby své „posluchače“ přesvědčili

V podrobném průvodci se dozvíte:
- proč je komunikace sociálně podmíněna a jaké existují hlavní příčiny nedorozumění
- co jsou neverbální kódy, co rozumíme arbitrárním, ikonickým a intrinzickým kódováním
- že lidé reagují na svou představu o skutečnosti, ne na skutečnost samu
- jakou úlohu v neverbální komunikaci hraje proxemika
- jak respektovat osobní zóny lidí, jak využít při jednání nebo prezentaci prostor
- čím se zabývá posturologie, jaké existují základní tělesné postoje
- že byste měli respektovat šest zásad při perfektním držení těla
- nakolik spolu souvisí kinezika a gestika
- kdy vytvoří založené ruce bariéru mezi komunikujícími
- jak funguje mimika – komunikace prostřednictvím výrazů obličeje
- které zóny v obličeji prozradí překvapení, strach, znechucení, rozčilení, štěstí, smutek a další pocity
- že haptika, komunikace dotekem dokáže prozradit nečekané množství informací
- jak správně podávat ruku
- o komunikaci očním kontaktem, za jakých okolností je příjemná a za jakých naopak
- co vše spadá pod vědu zvanou paralingvistika a co můžeme vyčíst z hlasového projevu mluvčího
- jaký vzhled a úpravu má mít zevnějšek člověka, aby působil na druhé příjemně
- řadu praktických rad a příkladu jak „pracovat s hlavou, rameny, rukama, nohama ad.
- jak se vhodně chovat při obchodním jednání, jak při výběrovém pohovoru, jak při komunikaci se šéfem i v dalších situacích.

V každé kapitole naleznete řadu testů, prostřednictvím kterých zjistíte, jak jste na tom s danou znalostí a dovedností.
Přiložené DVD obsahuje video ukázky různého chování, a to jak hrané, tak i spontánní. Projde s vámi jednotlivé složky neverbální komunikace tak, abyste se v nich naučili bezpečně orientovat a rychle rozpoznat, jaké pocity váš protějšek právě prožívá.

O autorovi:
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D., psycholog, psychoterapeut, firemní konzultant, trenér rozvoje psychosociálních dovedností. Téměř 20 let se věnuje přípravě a realizaci rozvojových programů pro různé profese (dělníci, mistři, sekretářky, obchodníci, management) v rozličných oborech (strojírenských, telekomunikačních, automobilových, chemických, textilních, farmakologických, zemědělských, finančních,...) v celé republice. V rámci těchto programů klade důraz na osvojení praktických dovedností, řešení konkrétních problémů zákazníků a trénink. Pracuje rovněž jako osobní poradce pro vrcholový management při řešení osobních problémů manažerů.
Reč tela
Reč tela
Reč tela
Reč tela
  • Typ Název souboru Velikost
  • soubor typu "pdf" Obsah 110.1 kB

Pre viac informácií o našich knihách a ich nákupe volajte 02/4445 2046 (Po-Pia 8:00 – 16:00)

Facebook Albatros Media  Nájdete nás na Facebooku

© Albatros Media Slovakia s.r.o.

Tento e-shop je určený pre predaj kníh koncovým zákazníkom nakladateľstva Albatros Media Slovakia, neslúži pre predaj kníhkupcom a ďalším obchodným partnerom spoločnosti Albatros Media Slovakia s.r.o.

Všetky ponúkané akcie a zľavy platia iba pri objednávke v tomto e-shope.

Vyrobila spoločnosť Nový Web s.r.o.

RSS novinky  Rss novinky

RSS aktuality  Rss aktuality

Súhlasím

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Viac informácií