EN

Počítanie soba Boba - 2. diel

Cvičenie pre rozvoj matematických schopností a logického myslenia pre deti od 4 do 6 rokov

Jiřina Bednářová


Veselé počítanie pre deti.
Publikace jsou určeny předškolním dětem k rozvoji matematických schopností a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky, zároveň rozvíjí matematické nadání, přemýšlení. Při práci s knihou se budují základní matematické pojmy jako např. všechny, některé, málo, hodně, stejně, méně, více …Zaměřuje se na rozvoj shcopností jako je třídění, řazení, základy orientace v prostoru atd.

Informácie

Jazyk slovenčina
Počet strán 64
EAN 9788025114872
Dátum vydania 9.2.2007
Vek od 15
Formát 210x297 mm
Vydavateľstvo EDIKA
Hmotnosť 0,22
Typ kniha
Väzba brožovaná, šitá 2 skobami (zošitová)

PublikáciaPočítanie soba Boba - 2. diel obsahuje:

- 1) námety pre rozvoj matematických schopností pre deti vo veku od 4 do 6 rokov, pomocou ktorých sa rozvíjajú:

- používanie výrazov, ktoré vedú k porovnávaniu, zrovnávaniu, vytvoreniu matematických predstav a pojmov

- myslenie, logické uvažovanie

- priestorové vnímanie

- 2) metodiku rozvoje matematických schopností pre rodičov a učiteľov, ktorá

- upozorňuje na úskalia pri nácviku predčíselných a neskôr číselných predstav

- zhrňuje zásady, ktoré by sa mali dodržiavať pri práci.

Dostávate do rúk knižku, ktorá je pokračovaním prvého dielu o sobovi nazvanom Bob, pomocou ktorého príbehu môžu deti už v predškolskom veku vstrebávať základné mentálne predpoklady matematického myslenia.

V publikácii sa opakujú a prehlbujú pojmy z dielu prvého, ktoré vyjadrujú množstvo, veľkosť, orientáciu v priestore a poradie. Spontánna znalosť týchto pojmov, je dôležitým predpokladom pre schopnosť abstrahovať číslo ako hodnotu. To znamená, že si dieťa uvedomí vlastnosť čísla, jeho poradie a jeho obsah. Číslom totiž vyjadriť množstvo, napríklad keď chceme kúpiť 3 kg jabĺk, číslom môžeme predmety, javy aj osoby pomenovať. Hovoríme napríklad, že hráč má číslo štyri, alebo sedadlo v divadle má číslo 38, pričom tieto mena napomáhajú rozlíšeniu od ostatných hráčov či sedadiel. Číslom môžeme vyjadriť poradie, keď si kúpime lístok do divadla do piateho radu, alebo počítame, že sme v rade pri pokladni šiesty.

Spontánna znalosť pojmov znamená, že ich používame bezprostredne, že sú súčasťou nášho vyjadrovania a predovšetkým sme zvnútornili ich presný a adekvátny obsah.

Dostávame sa tak k prehliadnutiu funkcií jazyka, jazyka ako nástroja myslenia. Prevažuje presvedčenie, že jazyk je predovšetkým nástrojom pre komunikáciu, jeho funkciou je, že si ľudia oznamujú svoje myšlienky, názory, príkazy a priania. Ako často však medzi ľuďmi dochádza k nedorozumeniam. Najčastejšie preto, že rozprávajú nepresne, nedokončia celú vetu, používajú neprimerané výrazy. Aj to je jedným z dôvodov, prečo je tak dôležité sa zamýšľať nad jednotlivými pojmami a uvedomovať si ich obsah v čo najširšom zmysle slova. Pre presnosť myslenia je rozvoj obsahu každého pojmu najzásadnejším predpokladom.

Preto autorka publikácie v každej úlohe nabáda rodičov, alebo učiteľov k tomu, aby nacvičovali v rôznych súvislostiach jednotlivé pojmy. Doporučovala by som, aby tí, čo s dieťaťom pracujú, pojmy stále opakovali a nabádali aj dieťa k tomu, aby neplnilo iba úlohu, ale slovne popisovalo, čo práve robí a odpovedalo na otázky celou vetou. Všetci sme boli v škole nabádaní k takýmto odpovediam, ale málo kedy sme si uvedomovali význam obdobnej výzvy. V skutočnosti ide o to, že až celá veta vyjadruje myšlienku. Presnosť myslenia potom môžeme merať presnosťou vyjadrovania.

Zámerom publikácie je aj rozvíjať u detí schopnosť pohybovať sa v obore do piatich. Nemusí doposiaľ poznať čísla. Pracuje sa iba s množstvom prvkov, ktoré číslo obsahuje. Ide opäť o to, aby boli u dieťaťa rozvinuté predpoklady pre matematické operácie, ktoré bude robiť v budúcnosti.

Prajem knižke, aby získala záujem o porozumenie pre daný spôsob práce u mnoho rodičov a vychovávateľov.

Doc. PhDr. Věra Pokorná

Prednáša na Karlovej Univerzite, Pedagogickej fakulte v Prahe, členka International Association of Instrumental Enrichment Trainers

Uživateľská recenzia

Žiadne užívateľské hodnotenia nie sú dostupné.

Vaše hodnotenie

Používateľskú recenziu môžu vkladať len registrovaní užívatelia

 Prihlásiť
NAPÍŠTE NÁM