EN

Reč tela

Vojtěch Černý


Čo dokážete prečítať zo správania sa ľudí?
Psychológ Vojtěch Černý objasní hlavné príčiny chýb pri komunikácií. Vysvetlí podstatu tzv. kódovania aj význam priestorového umiestnenia. Jadrom sú kapitoly o posturologií, mimike, haptike, komunikácií prostredníctvom dotyku, paralingvistike ad. V kapitole Rýchly sprievodca nájdete, ako vystupovať pri obchodnom jednaní, pri prijímacom pohovore alebo ako sa chovať pred nadriadeným. Súčasťou knihy je DVD s video ukážkami.

Informácie

Žáner osobný rozvoj
Jazyk slovenčina
Počet strán 288
EAN 9788025124499
Dátum vydania 9.7.2009
Vek od 15
Formát 167x225 mm
Vydavateľstvo BIZBOOKS
Hmotnosť 0,64
Typ kniha + DVD
Väzba viazaná s laminovaným poťahom

Publikácia je určená:

- pre obchodných zástupcov i obchodníkov za pultom – naučí ich rýchlo a bezpečne rozoznať, čo si zákazník naozaj myslí, navedie ich, ako s ním rokovať, aby dosiahli svoj cieľ

- všeobecne pre všetkých, ktorí riadia väčší počet ľudí, alebo s ním spolupracujú, teda napríklad pre manažérov, politikov, učiteľov, hercov a ďalších, ktorých zoznámi s tým, ako by oni sami mali vystupovať, aby svojich „poslucháčov“ presvedčili

V podrobnom sprievodcovi sa dozviete:

- prečo je komunikácia sociálne podmienená a aké existujú hlavné príčiny nedorozumení

- čo sú neverbálne kódy, čo rozumieme arbitrárnym, ikonickým a intrinzickým kódovaním

- že ľudia reagujú na svoju predstavu o skutočnosti, nie na skutočnosť samu

- akú úlohu v neverbálnej komunikácii hrá proxemika

- ako rešpektovať osobné zóny ľudí, ako využiť pri rokovaní alebo prezentácii priestor

- čím sa zaoberá posturológia, aké existujú základné telesné postoje

- že by ste mali rešpektovať šesť zásad pri perfektnom držaní tela

- nakoľko spolu súvisí kinezika a gestika

- kedy vytvoria založené ruky bariéru medzi komunikujícimi

- ako funguje mimika – komunikácia prostredníctvom výrazov tváre

- ktoré zóny v tvári prezradia prekvapenie, strach, znechutenie, rozčúlenie, šťastie, smútok a ďalšie pocity

- že haptika, komunikácia dotykom dokáže prezradiť nečakané množstvo informácií

- ako správne podávať ruku

- o komunikácii očným kontaktom, za akých okolností je príjemná a za akých naopak nie je

- čo všetko spadá pod vedu zvanú paralingvistika a čo môžeme vyčítať z hlasového prejavu hovorcu

- aký vzhľad a úpravu má mať zovňajšok človeka, aby pôsobil na druhých príjemne

- praktické rady a príklady ako pracovať s hlavou, ramenami, rukami, nohami atď.

- ako sa vhodne správať pri obchodnom rokovaní, ako pri výberovom pohovore, ako pri komunikácii so šéfom i v ďalších situáciách.

V každej kapitole nájdete rad testov, prostredníctvom ktorých zistíte, ako ste na tom s danou znalosťou a schopnosťou.

Priložené DVD obsahuje video ukážky rôzneho správania, a to ako hrané, tak i spontánne. Prejde s vami jednotlivé zložky neverbálnej komunikácie tak, aby ste sa v nich naučili bezpečne orientovať a rýchlo rozoznať, aké pocity partner práve prežíva.

O autorovi:

PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D., psychológ, psychoterapeut, firemný konzultant, trenér rozvoja psychosociálnych schopností. Takmer 20 rokov sa venuje príprave a realizácii rozvojových programov pre rôzne profesie (robotníci, majstri, sekretárky, obchodníci, manažment) v rozličných odboroch (strojárenských, telekomunikačných, automobilových, chemických, textilných, farmakologických, poľnohospodárskych, finančných,...) v celej republike. V rámci týchto programov kladie dôraz na osvojenie praktických schopností, riešenie konkrétnych problémov zákazníkov a tréning. Pracuje tiež ako osobný poradca pre vrcholový manažment pri riešení osobných problémov manažérov.

Publikace je určena:

- pro obchodní zástupce i obchodníky za pultem – naučí je rychle a bezpečně rozpoznat, co si jejich protějšek skutečně myslí, navede je, jak k s ním jednat, aby dosáhli svého cíle

- obecně pro všechny, kteří řídí větší počet lidí, anebo s ním spolupracují, tedy například pro manažery, politiky, učitele, herce ad., které seznámí s tím, jak by oni sami měli vystupovat, aby své „posluchače“ přesvědčili

V podrobném průvodci se dozvíte:

- proč je komunikace sociálně podmíněna a jaké existují hlavní příčiny nedorozumění

- co jsou neverbální kódy, co rozumíme arbitrárním, ikonickým a intrinzickým kódováním

- že lidé reagují na svou představu o skutečnosti, ne na skutečnost samu

- jakou úlohu v neverbální komunikaci hraje proxemika

- jak respektovat osobní zóny lidí, jak využít při jednání nebo prezentaci prostor

- čím se zabývá posturologie, jaké existují základní tělesné postoje

- že byste měli respektovat šest zásad při perfektním držení těla

- nakolik spolu souvisí kinezika a gestika

- kdy vytvoří založené ruce bariéru mezi komunikujícími

- jak funguje mimika – komunikace prostřednictvím výrazů obličeje

- které zóny v obličeji prozradí překvapení, strach, znechucení, rozčilení, štěstí, smutek a další pocity

- že haptika, komunikace dotekem dokáže prozradit nečekané množství informací

- jak správně podávat ruku

- o komunikaci očním kontaktem, za jakých okolností je příjemná a za jakých naopak

- co vše spadá pod vědu zvanou paralingvistika a co můžeme vyčíst z hlasového projevu mluvčího

- jaký vzhled a úpravu má mít zevnějšek člověka, aby působil na druhé příjemně

- řadu praktických rad a příkladu jak „pracovat s hlavou, rameny, rukama, nohama ad.

- jak se vhodně chovat při obchodním jednání, jak při výběrovém pohovoru, jak při komunikaci se šéfem i v dalších situacích.

V každé kapitole naleznete řadu testů, prostřednictvím kterých zjistíte, jak jste na tom s danou znalostí a dovedností.

Přiložené DVD obsahuje video ukázky různého chování, a to jak hrané, tak i spontánní. Projde s vámi jednotlivé složky neverbální komunikace tak, abyste se v nich naučili bezpečně orientovat a rychle rozpoznat, jaké pocity váš protějšek právě prožívá.

O autorovi:

PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D., psycholog, psychoterapeut, firemní konzultant, trenér rozvoje psychosociálních dovedností. Téměř 20 let se věnuje přípravě a realizaci rozvojových programů pro různé profese (dělníci, mistři, sekretářky, obchodníci, management) v rozličných oborech (strojírenských, telekomunikačních, automobilových, chemických, textilních, farmakologických, zemědělských, finančních,...) v celé republice. V rámci těchto programů klade důraz na osvojení praktických dovedností, řešení konkrétních problémů zákazníků a trénink. Pracuje rovněž jako osobní poradce pro vrcholový management při řešení osobních problémů manažerů.

Uživateľská recenzia

Žiadne užívateľské hodnotenia nie sú dostupné.

Vaše hodnotenie

Používateľskú recenziu môžu vkladať len registrovaní užívatelia

 Prihlásiť
NAPÍŠTE NÁM