EN

Informácie pre autorov

Ponuka rukopisu a informácie pre potenciálnych autorov

Ste autori textu a chcete ho publikovať v niektorom z našich vydavateľstiev? Potom prosím postupujte nasledujúcim spôsobom.

Informácie o svojom rukopise (rkp.) zašlite na adresu nakladateľstva:

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
tel.č.: +421 2 4319 1287

alebo elektronickou poštou na:
redakcia@albatrosmedia.sk
Zásielku označte heslom „Ponuka"

O rkp. uveďte, prosím, nasledujúce informácie:

1 / Charakteristika, stručný obsah diel

2 / Adresát

  • pre akú vekovú skupinu je rkp. určený: pre deti / / pre teenagerov / / pre dospelých čitateľov
     
  • žáner (leporelo, komiks, rozprávky, poézia, próza historická alebo zo súčasnosti, čítanie pre dievčatá, sci-fi, fantasy, dobrodružná literatúra atď.)

3/ Rozsah

  • predpokladaný počet normostrán (1800 znakov na 1 stranu), ak nepíšete na počítači, uveďte počet vytlačených strán rkp.

4 / Publikačná činnosť

  • či ponúkaná kniha už vyšla, existuje v rukopise alebo ide o námet
  • predchádzajúce skúsenosti, bibliografia

5 / Prečo ste oslovili práve Albatros Media Slovakia?

6 / Stručnú informáciu o sebe

  • bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne dôležité informácie vzťahujúce sa k rkp.

7 / Ukážku

  • 6 až 8 strán textu (ukážka ilustrácií)

 

Na posúdenie rkp. si vyhradzujeme 3 mesiace.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame!

NAPÍŠTE NÁM