EN

REDAKCIA

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9 
811 07 Bratislava

tel.: +421 2 4319 1287
e-mail: redakcia@albatrosmedia.sk

 

Šéfredaktor

 

 

Erik Fazekaš

 

    Redaktori  
 

Magdaléna Poppelková

Lucia Krajíčková

Jana Števlíková

 

Tomáš Krejčiřík

Agáta Laczková

Tatiana Floreková

 

 

Technická redaktorka  
   

Jana Urbanová

 

                

               

            

               

NAPÍŠTE NÁM