EN

REDAKCIA

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9 
811 07 Bratislava

tel.: +421 2 4319 1287
e-mail: redakcia@albatrosmedia.sk

 

Šéfredaktorka

 

 

Tatiana Ušalová

 

    Redaktori  
 

Vanda Vámošová

Agáta Laczková

Tatiana Floreková

 

Simona Petková

Dominika Weinstock

Františka Gibalová

 

 

   
 

 

Technická redakcia  
 

 

Sandra Friedrichová

 

Tomáš Krejčiřík

 
 

 

Knižná skautka  
 

 

Kristína Stankovianska

 
NAPÍŠTE NÁM