EN

Klub mladých čitateľov

logo Albatros

Čo je Klub mladých čitateľov Albatros?

 • KMČ Albatros je projekt vydavateľstva Albatros zameraný na zatraktívnenie čítania.
 • Cieľom klubu je pomáhať pedagógom v úsilí prebúdzať záujem žiakov o literatúru, podporovať čítanie detí a aktívne prispievať k tomu, aby deti čítali s porozumením, chápali zmysel textu, vedeli ho vyjadriť a porovnať s vlastnými životnými skúsenosťami.
 • Svojím zameraním Klub mladých čitateľov Albatros presahuje čisto komerčné ponuky šírením nielen zábavnej, ale aj kvalitnej literatúry. Klub ponúka kvalitnú beletriu pre deti a mládež, neraz spracovanú invenčným spôsobom, ale aj rôzne zábavné a interaktívne tituly, literatúru populárno - náučnú či výchovno-vzdelávaciu.
 • Klub pôsobí na materských školách, základných školách a osemročných gymnáziách prostredníctvom tzv. dôverníkov - spolupracovníkov z radov pedagógov.

Aké sú aktivity Klubu?

 • Klub niekoľkokrát ročne zadarmo rozosiela na školy atraktívne katalógy. Su určené pre žiakov 1. a 2. stupňa a časť ponuky je venovaná aj dospelým čitateľom. Katalógy obsahujú zaujimavé rubriky pre čitateľov i žiakov a nájdete v nich pestrú ponuku kníh vydavateľstva Albatros.
 • Klub prostredníctvom svojej stránky www.kmc.sk a prostredníctvom katalógu organizuje zaujímavé súťaže, v ktorých možu žiaci, triedy a školy získať hodnotné ceny.

Aké sú výhody členstva v Klube mladých čitateľov Albatros?

 • členstvo v klube je dobrovoľne, je zadarmo a k ničomu sa nim nezaväzujete
 • posilnite pozitívne vnímanie vašej školy verejnosťou, vaša škola je aktívna - podporuje záujem deti o čítanie a literatúru
 • priamo do školy dostávate zadarmo atraktívne katalógy koncipovane zároveň ako časopis
 • máte možnosť zapojiť sa do skvelých literárnych akcii, besied a súťaži
 • máte možnosť nakupovať zaujímavé tituly so skvelými zľavami
 • ku každej objednávke dostane každé dieťa darček zadarmo
 • objednaný tovar dostanete priamo do školy
 • za svoju prácu dostávate finančnú odmenu

 

Ak vaša škola nie je v zapojená v knižnom klube alebo máte záujem pôsobiť ako dôverník na vašej škole, neváhajte nás kontaktovať. Kontakt nájdete tu.

NAPÍŠTE NÁM