EN

Vernostný program

pre zákazníkov internetového obchodu www.albatrosmedia.sk
 

Výhody členstva vo vernostnom programe:

  • žiadne povinné nákupy
  • štartovací bonus 25 bodov už pri registrácii do programu
  • vernostné body za každý nákup
  • veľa zaujímavých odmien a darčekov
  • skvelé bonusové zľavy pre verných zákazníkov

 

Špecifikácia Vernostného programu

Vernostný program je zákaznícky bonusový program spoločnosti Albatros Media Slovakia, Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO 46 106 596 (ďalej len „Albatros Media Slovakia“), určený zákazníkom internetového obchodu www.albatrosmedia.sk. Jeho cieľom je odmeniť pravidelne registrovaných zákazníkov obchodu dodatočnými bonusmi vo forme zaujímavých zliav na objednávku alebo vecných darčekov a odmien.

 

Pravidlá a podmienky

Vernostný program je určený len registrovaným zákazníkom internetového obchodu www.albatrosmedia.sk a účasť v ňom je bezplatná. Členstvo v programe vzniká pri registrácii, vyplnením žiadosti o zaradenie do Vernostného programu, kedy zákazník získava zároveň oprávnenie využívať všetky výhody Vernostného programu.

Žiadosť o zaradenie do Vernostného programu zvolíte pri registrácii zákazníckeho účtu na vašej registračnej karte. Do Vernostného programu je možné vstúpiť aj dodatočne a to zmenou údajov vo vašom užívateľskom profile. Pri registrácii vo Vernostnom programe získa každý nový člen ako bonus prvých 30 bodov na svoj nový účet vo Vernostnom programe.

Členom Vernostného programu môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje publikácie pre vlastnú potrebu. Podmienkou členstva vo Vernostnom programe je vyjadrenie súhlasu so zasielaním pravidelného informačného bulletinu vydavateľstva Albatros Media Slovakia. Informačný bulletin je zasielaný formou e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu zákazníka.

Členstvo vo vernostnom programe nevyžaduje žiadne povinné odbery publikácií.

 

Princíp fungovania

Zákaznícke konto - body za vaše objednávky

Každý člen Vernostného programu získava body za svoje nákupy v internetovom obchode www.albatrosmedia.sk. Body sú na konto zákazníka pripisované podľa realizovaného objemu objednávok v pomere 1 BOD = 1 EUR hodnoty objednávky. Nazbierané body sa sčítavajú.

Body sú pripisované členom Vernostného programu iba v prípade objednávky registrovaného užívateľa - tzn. po prihlásení na svoj užívateľský profil. Nie je možné načítať body dodatočne za objednávky realizované bez registrácie. Za knihy objednané inými spôsobmi (telefonicky, poštou, faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS, či osobne) sa vernostné body nepripočítavajú.

Vernostné body je možné zbierať už od prvého nákupu po ľubovoľne dlhú dobu. Informácie o aktuálnom počte nazbieraných bodov vidí zákazník po prihlásení pod svojím prihlasovacím menom v užívateľskom menu, v sekcii Vernostný program. Tu je tiež možné detailne sledovať pohyby bodového konta.

Vernostný bonus - vernostná zľava za realizované nákupy

Členovia Vernostného programu majú možnosť získať špeciálnu vernostnú zľavu (vernostný bonus) za svoje pravidelné nákupy v internetovom obchode. Vernostný bonus je zákazníkom poskytnutý podľa realizovaného obratu v e-shope za posledných 6 mesiacov a to formou zvýšenia základnej poskytovanej zľavy. Na základe splnených podmienok programu je členom priznaný vernostný bonus podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

Špecifikácia vernostných bonusov:

  • štandardný bonus - zľava 15% = základná zľava pre členov Vernostného programu
  • strieborný bonus - zľava 20% = realizovaný obrat 200 - 400 € za posledných 6 mesiacov
  • zlatý bonus - zľava 25% = realizovaný obrat 400 € a viac za posledných 6 mesiacov

 

Čerpanie bodov - odmeny vo Vernostnom programe

Členovia Vernostného programu majú možnosť vymeniť nazbierané body za odmeny podľa aktuálnej ponuky Vernostného programu. Prehľad odmien je možné nájsť po prihlásení pod svojím prihlasovacím menom v užívateľskom menu, v sekcii Vernostný program. Tu je tiež možné urobiť objednávku vybraných odmien (vecných darčekov). Členovia programu si môžu uplatniť svoje body prostredníctvom dvoch typov odmien - vecné darčeky a zľavy na objednávku (uplatniteľné priamo pri objednávke kníh v e-shope).

Vecné darčeky

Prehľad vecných odmien je možné nájsť po prihlásení pod svojím prihlasovacím menom v užívateľskom menu, v sekcii Vernostný program. Tu je možné taktiež urobiť objednávku týchto odmien (vecných darčekov) formou výberu príslušnej odmeny a samostatným potvrdením objednávky odmeny. Odmena bude doručená na uvedenú dodaciu adresu zákazníka do 1 týždňa od objednávky odmeny. Súčasne bude zákazníkovi odpočítaný z bodového konta príslušný počet bodov, zodpovedajúci bodovej hodnote odmeny.

Zľava na objednávku - využitá priamo pri objednávke kníh v e-shope

Prehľad ponúkaných zliav na objednávku je možné nájsť po prihlásení pod svojím prihlasovacím menom v užívateľskom menu, v sekcii Vernostný program. Tu však nie je možné vykonať objednávku týchto odmien (zľava na objednávku) - tento typ odmeny je možné čerpať len priamo pri objednávke kníh v e-shope, výberom požadovanej odmeny v nákupnom košíku (krok ¼ objednávky).

Po výbere odmeny v roletke a potvrdením výberu odmeny bude hodnota objednávky prepočítaná na vybranú zľavu na objednávku. Výška zľavy na objednávke je počítaná ako celková zľava z odporúčaných predajných cien vybraného tovaru a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.

 

Kontakty - otázky k vernostnému programu

Akékoľvek vaše otázky k fungovaniu Vernostného programu radi zodpovieme:

 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Albatros Media Slovakia je prevádzkovateľom informačného programu Vernostný program. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas podľa §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) udeľovaný samostatne a dobrovoľne formou zakliknutia príslušného políčka o súhlase so spracovaním osobných údajov v rámci registračného formulára pri registrácii alebo zaškrtnutím políčka o udelení tohto súhlasu pri zmene údajov v už zaregistrovanom profile na webovej stránke www.albatrosmedia.sk.

Vami poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám musíte bezodkladne oznámiť zaslaním oznámenia do sídla spoločnosti Albatros Media Slovakia alebo elektronicky na e-mailovú adresu vernostny.program@albatrosmedia.sk.

Zaregistrovaním sa do Vernostného programu ako dotknutá osoba v súlade so Zákonom udeľujte spoločnosti Albatros Media Slovakia dobrovoľný výslovný písomný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa (trvalé bydlisko, príp. adresa na doručovanie), e-mailová adresa, číslo karty ISIC, ITIC, EURO26, EAN kód karty Sphere card, EAN kód rodinnej karty, na účely účasti vo Vernostnom programe, najmä za účelom poskytovania a využívania plnení, zliav, bonusov a benefitov adresovaných členovi Vernostného programu a zisťovanie údajov o obchodnom správaní a zasielania informačných elektronických newsletterov.

Udelený súhlas sa poskytuje na celú dobu trvania účelu, na ktorý je súhlas poskytnutý. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu vernostny.program@albatrosmedia.sk alebo na adresu sídla spoločnosti. Ak nie je v žiadosti uvedené inak, tento súhlas sa považuje za odvolaný dňom doručenia žiadosti. Odvolaním súhlasu sa členstvo vo Vernostnom programe zrušuje.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona, a že Vám boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného Zákona.

NAPÍŠTE NÁM