EN

GDPR

Pre Vašu čo najpresnejšiu identifikáciu, prosím, uvádzajte údaje, ktoré ste používali pri našej spoločnej komunikácii, v zmluvných vzťahoch a podobne. Ako prílohu prosím pripojte dokument, ktorý sme Vám už skôr poslali a ktorý nám pomôže s Vašou identifikáciou, napr. Sken faktúry. V prípade ak nám Vami uvedené informácie neumožnia overiť, že naozaj jednáme so subjektom údajov ktorého údaje spracúvame, sme oprávnení od Vás vyžadovať ďalšie doplňujúce údaje. Pri nedostatku informácii potrebných na overenie Vašej totožnosti, nemôže byť Vaša žiadosť riadne vybavená. Prosím berte na vedomie, že za opakované alebo zjavne neodôvodnené žiadosti, sme oprávnení od Vás požadovať úhradu administratívnych nákladov, prípadne odmietnuť konať na základe takejto žiadosti. Akákoľvek komunikácia po obdržaní Vami zaslaného formulára bude prebiehať elektronicky. Odpovede na Vaše žiadosti očakávajte v zákonom stanovených lehotách v e-mailových schránkach, ktorých adresy ste uviedli vo formulári.
NAPÍŠTE NÁM

Budete to vedieť ako prvý!

Zaujíma Vás, aký knižný hit práve vychádza, na aký tovar je výhodná zľava, aká beží súťaž o ceny? Prihláste sa k odberu našich e-mailových noviniek!