EN

Jan Chadima

Jan Chadima

Jan Chadima

Mgr. Jan Chadima, PhD. v rámci magisterského studia vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně absolvoval doktorské studium na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, obor Moderní hospodářské a sociální dějiny. Ve své diplomové i disertační práci se zabýval osobností Rudolfa Slánského a publikoval na témata spojená s dějinami KSČ. Zabývá se problematikou KSČ jak za 1. republiky (např. vytvářením vazeb mezi Karlínskými kluky během jejich působení napříč republikou na různých stranických postech), tak během 2. světové války (např. o rozhlasovém vysílání ze Sovětského svazu) a též vývojem strany v poválečném období. Celkově se zaměřuje na stranické politické elity, ale nejen z čistě pozitivistického či biografického hlediska, ale též za využití interdisciplinárního přístupu, mimo jiné konceptů francouzského sociologa Pierra Bourdieuho, což dokládá i jeho monografie o Rudolfovi Slánském. Je pracovníkem ministerstva vnitra.


NAPÍŠTE NÁM