EN

Moderní management v teorii a praxi

Oĺga Vodáčková, Leo Vodáček


Kniha předních domácích odborníků a zkušených autorů vymezuje hlavní témata, pojmy a úkoly managementu a přináší přehled jeho hlavních "škol". Seznamuje se strukturou a s typickým obsahem manažerské práce, podrobně se věnuje jednotlivým manažerským funkcím a podává úplný přehled směrů současného managementu a také řadu doporučení, jak uplatňovat nástroje moderního managementu v podmínkách nepřetržitých kritických změn.

Informácie

Žáner manažment
Jazyk čeština
Počet strán 360
EAN 9788072612321
Dátum vydania 1.1.2013
Vek od 0
Formát 165x235 mm
Vydavateľstvo MANAGEMENT PRESS
Hmotnosť 0,65
Typ kniha
Väzba viazaná s laminovaným poťahom

Nové, 3. rozšířené vydání knihy zkušených autorů a předních domácích odborníků Lea Vodáčka a Oĺgy Vodáčkové Moderní management v teorii a praxi (vydalo ji nakladatelství Management Press, váz., 360 str., doporučená cena 449 Kč) nabízí čtenářům systémový výklad moderního managementu v podmínkách rychlého rozvoje současné společnosti založené na informacích a znalostech.

     Nyní, v období nepřetržitých kritických změn, management mnohem více než kdykoli dříve hraje klíčovou roli v úsilí organizací o prosperitu a přežití. Nejnovější poznatky z oboru světového managementu jsou nezbytné pro výrobní podniky, ministerstva a úřady státní i veřejné správy, školy a univerzity, nemocnice, banky, pojišťovny,  projektové a konzultační firmy, církve, ekologické a charitativní organizace, družstevní organizace i jednotlivce či pracovní týmy.

     Autoři podávají ucelený a systematický přehled směrů současného managementu. Objasňují, jak se teorie a praxe moderního managementu vyrovnávají se náročnými problémy, jimiž jsou dnešní organizace vystavovány. Východiskem jejich výkladu jsou aktuální pohledy na klasické sekvenční a paralelní manažerské funkce (např. plánování, organizaci, personální práci, kontrolu, rozhodování). Vysvětlují nároky na dnešní manažerskou práci, a to s využitím moderního konceptu kritických faktorů úspěchu organizace (např. tvůrčí vedení, strategie, struktury, procesy, IS/ICT, spolupracovníci). Sladěné uplatnění těchto faktorů umožňuje vyrovnat se jak s výzvami „diktatury“ zákazníků, globalizace a integračních procesů, chaotičností a riziky zlomových změn podnikatelského prostředí, tak i s proměnami v partnerských a konkurenčních vztazích.

     Součástí knihy je bohatý seznam relevantní literatury a jmenný a věcný rejstřík.

     Podnikatelům, podnikovým manažerům i vedoucím pracovníkům organizací jiného typu kniha pomůže v rychlé orientaci v manažerské profesi i v jejích základních funkcích. Představuje pro ně zdroj inspirace i doporučení, jak poznatky moderního managementu tvořivě aplikovat ve vlastních podmínkách.

     Předností publikace je i její logická, přehledná struktura. Ta i obrovský poznatkový náboj ji předurčují k tomu, aby se stala vítanou pomůckou nejen pro samostudium profesionálů, ale i při výuce na vysokých i vyšších školách ekonomického směru a v různých formách manažerské přípravy, včetně programů MBA.

Stručné obsahové charakteristiky jednotlivých částí:

ČÁST I – Základy managementu a vztah k podnikání

Úvodní část knihy stručně charakterizuje základní pojmy, poslání a východiska moderního managementu. Zároveň uvádí podstatné poznatky o prostředí manažerské práce, sociální odpovědnosti, etice a kultuře manažerské práce. S ohledem na klíčový význam informatiky pro dnešní management v podmínkách informační, resp. znalostní společnosti shrnuje i základní systémové poznatky k informační a znalostní podpoře práce manažerů.

ČÁST II – Struktura a typický obsah manažerské práce

Na základě praktických zkušeností bylo ověřeno, že manažerská práce má typickou skladbu (strukturu) činností. Zpravidla se vychází z určitého záměru (plánu, resp. jeho cílů), dále je nutné uvážit nezbytné zdrojové zajištění předpokládaných činností, rozhodnout  a uskutečnit způsob provedení a konečně ověřit, do jaké míry se podařilo záměr splnit. Uvedené logice tradičně odpovídají tzv. koncepty manažerských funkcí, které jsou vysvětleny v této části. Výklad je doplněn konceptem manažerských rolí, vhodným zejména pro rozbor a hodnocení práce vrcholových vedoucích pracovníků, a koncepty tzv. kritických faktorů úspěchu práce manažerů i jimi řízené organizace.

ČÁST III – Současný management a jeho inovační rozvoj

Období posledních deseti, patnácti let je v moderním managementu považováno za období neustálých a kritických změn. Týká se to především vyspělých ekonomik, ale vzhledem k působení globalizace se zlomová dynamika rozvoje ve větší nebo menší míře přenáší i do ostatních částí světa. Účelem dalšího výkladu je stručně charakterizovat, jak se mění podnikatelské prostředí a co moderní management doporučuje k zvládnutí úkolu zajištění rozvoje a prosperity organizace v podmínkách těchto změn.

Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. – přední český odborník v oblasti manažerské teorie a praxe – uplatnil své dlouholeté zkušenosti z práce vrcholového manažera v české i zahraniční podnikové a vědeckovýzkumné sféře na VŠE v Praze, kde působil od první poloviny devadesátých let. Jeho vědecká, pedagogická a konzultační činnost profesora informačního managementu se rozvíjela i ve spolupráci s řadou českých a zahraničních vysokých škol, jejich vědeckých rad, odborných komisí a týmů státních orgánů i podniků. V  posledním době se věnuje především výuce na dvou mezinárodních manažerských školách (studium MBA), v doktorandskému studiu a vědecké spolupráci s českými a zahraničními partnery.  Je autorem nebo spoluautorem více než 30 knižních publikací, z nichž některé byly vydány v Německu, Rakousku, Rusku, a na Slovensku.

Ing. Oľga Vodáčková, CSc., věnovala svou odbornou dráhu především vědeckovýzkumné a konzultační činnosti v oblasti managementu a financování ve stavebnictví. Dlouhodobě pracovala v celostátním vědeckovýzkumném ústavu, v řadě odborných a statutárních orgánů státní správy, soukromého sektoru a vysokých škol. Své zkušenosti z moderního managementu, zejména pak z řízení inovací, uplatnila v bohaté domácí i zahraniční publikační činnosti, vystoupeních na konferencích i jako konzultantka a členka několika správních orgánů domácích a zahraničních firem. Dnes se věnuje především komparativním rozborům moderních manažerských teorií.

Súbory na stiahnutie

PDF Ukážka.PDF

Uživateľská recenzia

Žiadne užívateľské hodnotenia nie sú dostupné.

Vaše hodnotenie

Používateľskú recenziu môžu vkladať len registrovaní užívatelia

 Prihlásiť
NAPÍŠTE NÁM