EN

Fungující společnost

Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému

Peter F. Drucker


Nejnovější z "bilančních" titulů významného světového autora a myslitele je reprezentativním průřezem jeho dílem na téma společenství, společnosti a politické struktury (nástup totalitarismu, nový pluralismus, podniková organizace jako společenská instituce, společnost znalostí atd.). Výbor přináší Druckerovy starší i poprvé uveřejňované práce a studie a je jak jedinečným průvodcem Druckerovým sociologickým a politologickým dílem, tak i vhodným úvod

Informácie

Žáner manažment
Jazyk čeština
Počet strán 248
EAN 8072610988
Dátum vydania 1.1.2004
Vek od 0
Formát 165x235 mm
Vydavateľstvo MANAGEMENT PRESS
Typ kniha
Väzba viazaná s laminovaným poťahom

Peter F. Drucker je široké odborné veřejnosti pravděpodobně nejvíce znám jako autor prací o managementu a podnikání. Tato témata ovšem nebyla ani první, ani tou nejpřednější oblastí, které věnoval svůj intelektuální zájem. Předmětem jeho prvořadé pozornosti byla problematika společenství, které jedinci poskytuje status, a společnosti, v níž jedinec nachází svou funkci.

     Kniha Fungující společnost (s podtitulem Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému ji vydalo nakladatelství Management Press, váz., 248 str., doporučená cena 440 Kč, z anglického originálu přeložili Irena Grusová a Pavel Medek) přináší výbor z Druckerovy pětašedesátileté  tvorby na téma společenství, společnosti a politické struktury, a představuje tak reprezentativní úvod do této oblasti jeho společenskovědního myšlení. (Tento výbor uspořádal a k vydání redakčně připravil autor osobně.)

     Kniha je rozdělena do sedmi částí. Kapitoly prvních dvou částí z historického pohledu usilují o určení pojmu fungující společnosti ve vyspělém industriálním světě a institucí, jež by mohly obnovit duch společenství, jehož rozklad byl příčinou nástupu totalitarismu v Evropě (např. kapitoly Od Rousseaua k Hitlerovi, Konzervativní kontrarevoluce roku 1776, Konzervativní přístup, Selhání marxismu a další).

      Třetí část se zabývá možnostmi a omezenými způsobilostmi státu v sociální a hospodářské oblasti. Obsahuje některé z Druckerových nejpůsobivějších textů věnovaných rozdílům mezi „velkým“ a efektivním státem (např. kapitoly Od národního státu k megastátu, Nemohoucnost státu, Již nikdy spásu prostřednictvím společnosti).

     Kapitoly čtvrté části zkoumají nevládní, autonomní mocenská centra, jež se v rámci společnosti vytvářejí. Jde především o velké podnikové organizace, univerzity, odborové organizace, nemocnice a další organizace (např. kapitoly Nový pluralismus, Společnost organizací).

     Pátá část obsahuje kapitoly z Druckerovy ve své době převratné práce na téma velké podnikové organizace jako společenské a politické, nikoli pouze hospodářské organizace (např. kapitoly Vlastnická správa a řízení podnikové organizace, Podniková organizace jako společenská instituce, Podniková organizace jako politická instituce).

     Východiskem šesté části je nástup takzvaných „znalostních odvětví“ – Drucker v ní ukazuje obsah a význam posunu od společenské, ekonomické a politické struktury opírající se takřka výlučně o manuální práci ke společnosti, jejímž základem se stávají produktivní využití znalostí a takzvaní znalostní pracovníci (např. kapitoly Od kapitalismu ke společnosti znalostí, Produktivita znalostního pracovníka, Od informací ke komunikaci).

     Sedmou, závěrečnou část knihy tvoří dlouhý esej Budoucí společnost, jejž autor napsal v roce 2001 a v němž se soustřeďuje na nově vznikající instituce a nové teorie, jejichž rozvoj je podněcován informační revolucí, a na společenské změny, k nimž přispívají.

     Při výběru prací pro tento výbor a při jejich autorské redakci Peter Drucker volil spíše hledisko tematické než pouze chronologické. Kniha Fungující společnost, jak je ostatně pro Druckerovo dílo charakteristické, přináší silné intelektuální podněty nejen pro odborníky interdisciplinárního zaměření, ale i pro všechny ostatní přemýšlivé čtenáře.

     Kniha vyšla ve volné ediční řadě Knihovna světového managementu.

PETER F. DRUCKER se narodil r. 1909 ve Vídni, zemřel r. 2005 v kalifornském Claremontu. Vzdělání získal v Rakousku, Anglii a Německu, praktické zkušenosti sbíral nejprve u vývozní firmy v Hamburku a později v jedné malé bance ve Frankfurtu nad Mohanem, kde také působil jako novinář a zahraniční korespondent a kde získal doktorát z veřejného a mezinárodního práva. Později pracoval jako ekonom pro jednu mezinárodní banku v Londýně a v roce 1937 se trvale usadil ve Spojených státech, kde mu také o dva roky později vyšla první kniha.

     Peter Drucker je faktickým zakladatelem moderního managementu, propracoval či předznamenal většinu významných teorií managementu posledních šedesáti let. Jeho knihy o managementu se staly světovými bestsellery a byly přeloženy do několika desítek jazyků. Je také autorem významných ekonomických, politologických a sociologických studií, poutavé autobiografie, dvou románů a několika svazků esejů. Byl častým a dlouholetým přispěvatelem mnoha prestižních magazínů a odborných časopisů.

     Peter Drucker byl jedním z nejuznávanějších a nejvyhledávanějších poradců v oboru managementu. Spolupracoval s mnoha významnými firmami z celého světa, s vládními agenturami ve Spojených státech, Kanadě a Japonsku stejně jako s mnoha dalšími institucemi neziskového sektoru. Znamenitá byla i jeho pedagogická kariéra. Od roku 1942 působil jako profesor politologie a filosofie na Bennington College ve státě Vermont, později pak více než dvacet let jako profesor managementu na Graduate School of Business Newyorské univerzity. Od roku 1971 byl profesorem sociálních věd a managementu na Claremont Graduate School of Management v Kalifornii, která od roku 1987 nese jeho jméno.

     Peter Drucker byl členem řady národních i mezinárodních odborných a učených společností, jeho dílo bylo oceněno mnoha čestnými doktoráty (univerzitami v Anglii, Belgii, Japonsku, Španělsku a Švýcarsku – a také pražskou VŠE ). Byl držitelem rakouských a japonských státních vyznamenání, v červenci 2002 převzal z rukou prezidenta Spojených států nejvyšší občanské vyznamenání USA – medaili Svobody – za svůj celoživotní přínos k rozvoji občanské společnosti.

Ďalšie tituly z rady "Knižnica svetového managementu"

Uživateľská recenzia

Žiadne užívateľské hodnotenia nie sú dostupné.

Vaše hodnotenie

Používateľskú recenziu môžu vkladať len registrovaní užívatelia

 Prihlásiť
NAPÍŠTE NÁM