EN

Management partnerství s dodavateli

Nové perspektivy firemního nakupování

Jaroslav Nenadál


Kniha významného domácího odborníka seznamuje s hlavními procesy budování tzv. programů partnerství s dodavateli i s vhodnými metodami a nástroji jejich rozvoje (hodnocení a výběr vhodných dodavatelů, společné plánování s dodavateli, posuzování vyzrálosti managementu u dodavatelů, ověřování shody dodávek, hodnocení výkonnosti u dodavatelů, neustálé zlepšování u dodavatelů aj.) a přináší řadu konkrétních případových studií, na nichž jsou ilustro

Informácie

Žáner manažment
Jazyk čeština
Počet strán 328
EAN 9788072611522
Dátum vydania 1.1.2006
Vek od 0
Formát 165x235 mm
Vydavateľstvo MANAGEMENT PRESS
Hmotnosť 0,41
Typ kniha
Väzba brožovaná lepená

Takřka každá organizace vynakládá nemalé prostředky na nákup hmotných i informačních vstupů. Také proto musí organizace, které nastoupily cestu podnikatelské excelence, ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli vytvářet novou kvalitu: dodavatele přestávají vnímat jako protivníky a soupeře a přecházejí ke strategii partnerských vztahů s dodavateli.

     Současná realita českých organizací za tímto „ideálním“ stavem však poněkud pokulhává. Vztahy mezi odběrateli a dodavateli stále ještě velmi často nesou znaky praxe dřívějšího ekonomického systému, projevující se obvykle v neexistenci konkurenčního prostředí v dodavatelském řetězci nebo, např. v automobilovém průmyslu, v diktátu odběratelů zneužívajících svého výsadního postavení vůči dodavatelům. To, čeho jsme často svědky v českých organizacích, je pak spíše příkladem toho, jak by vztahy fungovat neměly. Příčin tohoto neradostného stavu je více, avšak určitě k nim patří i skutečnost, že manažeři organizací nemají potřebné znalosti o tom, jak rozvíjet opravdu moderní, vzájemně výhodné vztahy se svými dodavateli.

     Kniha významného domácího odborníka Jaroslava Nenadála Management partnerství s dodavateli. Nové perspektivy firemního nakupování (nakladatelství Management Press, brož., 328 str., doporučená cena 480 Kč) proto seznamuje se všemi hlavními procesy budování tzv. programů partnerství s dodavateli i s vhodnými metodami a nástroji jejich rozvoje (hodnocení a výběr vhodných dodavatelů, společné plánování s dodavateli, posuzování vyzrálosti managementu u dodavatelů, ověřování shody dodávek, hodnocení výkonnosti dodavatelů, neustálé zlepšování dodavatelů aj.) a přináší řadu konkrétních případových studií, na nichž jsou ilustrovány příklady dobré i špatné praxe. Ukazuje, že princip partnerství s dodavateli je jedním ze základních principů moderního managementu a že nová kvalita těchto vztahů je pro organizace, které se vydaly na cestu podnikatelské excelence a chtějí uspokojovat potřeby a přání zákazníků i požadavky regulačních orgánů, naprostou nezbytností.

     Je zcela zřejmé, že v těchto souvislostech nejde jen o pouhé procesy nákupu a o výlučnou oblast zájmu pracovníků útvarů zásobování a že budování a rozvoj partnerství s dodavateli musí být záležitostí všech skupin manažerů, včetně členů vrcholových vedení organizací, pokud tyto organizace mají být dlouhodobě úspěšné. O výsledné schopnosti uspokojovat požadavky zákazníků i legislativy totiž často rozhoduje již kvalita nakupovaných vstupů. A ta je přímo úměrná kvalitě vztahů s dodavateli.

     Kniha je proto určena vedoucím pracovníkům organizací všech typů (výrobních, poskytujících služby i organizací v oblasti veřejného sektoru), kteří se podílejí na rozvoji systémů managementu, především pak tzv. představitelům managementu pro systémy managementu, manažerům v oblasti prodeje a nákupu, manažerům jakosti, resp. vedoucím pracovníkům dalších funkčních oblastí.

Jaroslav Nenadál (nar. 1946) se více než 30 let profesně orientuje na problematiku managementu jakosti. Nejprve se věnoval rozvoji metodik sledování a vyhodnocování nákladů vztahujících se k jakosti, aby se v dalších letech  zabýval systémovými přístupy k managementu jakosti.

     Od r. 1970 do r. 1974 pracoval jako technolog ve výrobním podniku, poté jako výzkumný pracovník a odborný asistent na katedře průmyslového inženýrství VŠDS v Žilině. V r. 1993 nastoupil jako vedoucí katedry kontroly a řízení jakosti na VŠB-Technickou univerzitu v Ostravě, kde pedagogicky působí dodnes. V r. 1994 se habilitoval na TU Košice v oboru kvalita produkce a bezpečnost technických systémů a v r. 1998 byl jmenován profesorem v oboru řízení jakosti.

     Je členem České společnosti pro jakost a od r. 1995 také vedoucím certifikačního orgánu pro certifikaci osob ACM DTO v Ostravě. VŠB-TU Ostrava zastupuje u Evropské nadace pro management jakosti (EFQM) v Bruselu. Jako lektor působí i v rámci Slovenské spoločnosti pre kvalitu. Je také řešitelem a spoluřešitelem mnoha projektů orientovaných na rozvoj systémů managementu jakosti, včetně několika evropských projektů Leonardo da Vinci.

     Je autorem nebo spoluautorem 17 knižních monografií a více než 180 odborných článků a příspěvků v časopisech a sbornících konferencí, vesměs orientovaných na problematiku rozvoje moderních systémů managementu jakosti, aplikace různých metod a nástrojů managementu jakosti apod.

     Přehled o dalších knihách nakladatelství Management Press v tematické oblasti podnikového managementu tento výpis.

Súbory na stiahnutie

PDF Ukážka.PDF

Uživateľská recenzia

Žiadne užívateľské hodnotenia nie sú dostupné.

Vaše hodnotenie

Používateľskú recenziu môžu vkladať len registrovaní užívatelia

 Prihlásiť
NAPÍŠTE NÁM