EN

Typologie osobnosti: přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti

Michal Čakrt


Nová práce autora bestselleru "Typologie osobnosti pro manažery", která se tentokrát neobrací na profesně vymezenou skupinu, ale na nejširší okruh čtenářů, rovněž vychází z typologie osobnosti MBTI (Myer-Briggs Type Indicator), již po desetiletí úspěšně používané v partnerském a profesním poradenství, ve školství apod. Podrobně studuje dynamiku osobnosti, vývoj, jímž lidé konkrétního typu během života procházejí, popř. psychické poruchy, které mohou v důsledku určitých událostí v jejich životě nastat.

Informácie

Jazyk čeština
Počet strán 364
EAN 9788072611126
Dátum vydania 1.1.2012
Vek od 0
Formát 165x235 mm
Vydavateľstvo MANAGEMENT PRESS
Hmotnosť 0,54
Typ kniha
Väzba brožovaná lepená

Nebylo by dobré, kdybychom byli schopni „vidět“ do druhých lidí a uměli s nimi jednat? Vědět, jak „fungují“, jak přemýšlejí, jak komunikují a jak se rozhodují? Co mají a nemají rádi? Nebylo by dobré vědět, proč jsou nám někteří lidé od první chvíle sympatičtí a u jiných je tomu naopak? Proč někteří jedinci opačného pohlaví jsou k sobě přitahováni a jiní nikoliv? Proč se některé partnerské či manželské svazky rozpadají? Proč někteří rodiče dobře vycházejí se svými dětmi a jiní si s nimi nerozumějí? Jak si váš potomek vede ve škole a jak si osvojuje znalosti? Vědí učitelé, jaké typy dětí mají ve své třídě a jak s nimi jednat?

     Od nepaměti si lidé všímali toho, že jsou nekonečně rozmanití. Co motivuje jednoho, nemá žádný účinek na druhého. Stejně tak jim neušlo ani to, že tato různost není nahodilá a má určité předvídatelné pravidelnosti. A tak podobně, jako se vyvinuly systémy pro zatřídění rostlin či nerostů, vyvinul se i systém pro zatřídění lidských druhů, který umožňoval předvídat reakce ostatních lidí a lépe je pochopit.

     Jedním z nich byla i typologie osobnosti Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), z níž vychází i nová kniha Michala Čakrta Typologie osobnosti: přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti (nakladatelství Management Press, brož., 364 str., doporučená cena 439 Kč) a jež je dnes úspěšně používána v personálním managementu, ve školství, podnikání, profesním či partnerském poradenství. Její pomocí se například hledají osobnostní a partnerské preference, složení optimálně vyvážených pracovních týmů nebo navzájem kompatibilní typy nadřízených a podřízených. Metoda MBTI radí budoucím studentům, jaký obor si zvolit, pedagogům naopak nabízí poučení, jak ve vzdělávacím procesu přistupovat k různým typům studentů.

     Nová kniha autora bestselleru Typologie osobnosti pro manažery se tentokrát neobrací na profesně vymezenou skupinu, ale na nejširší okruh čtenářů. Mapuje vývoj typologického poznání osobnosti za dobu, která uplynula od jeho vydání. Zabývá se dynamikou osobnosti, rozvojem, jímž lidé určitého typu během života procházejí, neopomíjí ani psychické poruchy, které mohou v průběhu jejich života pod vlivem nejrůznějších okolností nastat. Autor vtipně a s nadhledem analyzuje přátelské vztahy, stavy zamilovanosti a lásky, s humorem odkrývá typologické taje partnerského soužití i vliv typu na intimitu a sex. Kapitola o typologii dětí a rodičů odhaluje, jak a proč děti různých typů – lépe nebo hůře – vycházejí se svými rodiči (rovněž různých typů). Stranou nezůstává ani škola. Pozornost je věnována učení, procesu, jímž si různé typy osvojují znalosti, i přístupům k výuce, které jsou vlastní typově různým osobnostem učitelů.

     Typologie MBTI je tak rozšířená a úspěšná, protože přesně a názorně podává obraz klíčových charakteristik chování, které jsou společné všem lidem. Pomáhá lidem pochopit, jaké jsou jejich přednosti, a vysvětluje, proč mají i své slabiny. Jako nástroj sebepoznání usnadňuje mnohá rozhodnutí a volby. Poznáme-li sebe sama, budeme lépe schopni porozumět druhým, předvídat a vysvětlit jejich chování. „Znalost osobnostní typologie neodstraňuje nutnost na vztahu stále pracovat, zalévat jej a rozvíjet, ani sama o sobě nezaručí úspěch,“ říká autor a dodává: „Typologické dovednosti však mohou zvýšit jeho pravděpodobnost… Je doloženo mnoho případů, kdy typologie pomohla poměr mezi dvěma lidmi výrazně zlepšit už jenom tím, že jeden druhého byli schopni lépe pochopit a přijmout, a méně se trápili, že je jiný.“

Michal Čakrt studoval v šedesátých letech na Newyorské univerzitě. Je rovněž absolventem studia sociologie a politické ekonomie na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ma­nažerské vzdělání získal na Harvard Business School v Bostonu a na Gra­dua­te School of Ma­na­gement Kalifornské univerzity v Irvine, kde byl rovněž hostujícím profesorem. Deset let pra­­coval v Českém ma­nažerském centru a poté krátce jako manažer ve firmě Deloitte & Touche. Zaměřuje se na ma­na­žer­skou psy­cho­lo­gii a sociologii. Působí jako pedagog v programech MBA i jako konzultant pro mezinárodní ma­na­ge­ment a vrcho­lo­vá vedení or­ga­ni­za­cí. Je autorem knih Ty­pologie osob­nosti pro manažery, Typologie osobnosti: volba povolání, kariéra a profesní úspěch a Konflikty v řízení a řízení kon­fliktů, které rovněž vy­dalo nakladatelství Management Press.

Další knižní tituly nakladatelství Management Press v oblasti psychologie, rozvoje osobních a manažerských dovedností, lidských zdrojů a personálního managementu vám přiblíží tento výpis.

Rozhovor s Michalem Čakrtem v příloze Kariéra Business čtěte zde.

Uživateľská recenzia

Žiadne užívateľské hodnotenia nie sú dostupné.

Vaše hodnotenie

Používateľskú recenziu môžu vkladať len registrovaní užívatelia

 Prihlásiť
NAPÍŠTE NÁM