EN

Všetky knižky označené ako "expedujeme ihneď", objednané do 18.12.2019 pri spôsobe dopravy REMAX, Vám budú s garanciou doručené do Vianoc!

Management genderových vztahů

Postavení žen a mužů v organizaci

Karel Pavlica, Alena Křížková


Cílem publikace je začlenit problematiku vztahů mezi ženami a muži do teorie a praxe řízení organizací. Management genderových vztahů je v tomto kontextu definován jako disciplína, která je strategicky orientována na utváření a řízení organizací v souladu s principy rovnosti obou pohlaví. Vymezuje pojem genderově integrované organizace, metodiku jejího formování a vliv širšího kulturního prostředí na genderové vztahy, včetně možností uplatnění žen v mana

Informácie

Žáner manažment
Jazyk čeština
Počet strán 156
EAN 8072611178
Dátum vydania 1.1.2004
Vek od 0
Formát 165x235 mm
Vydavateľstvo MANAGEMENT PRESS
Typ kniha
Väzba brožovaná lepená

Muže a ženy se od dětství učíme vnímat jako vzájemně se doplňující protipóly s odlišnými úkoly a kompetencemi jak v oblasti rodinného života, tak ve sféře práce. Tyto rozdíly a odlišnosti přitom většina z nás chápe jako přirozené, a proto o nich ani o případných genderových nerovnostech nediskutuje. Zahraniční zkušenosti i vlastní výzkumy autorů ovšem ukazují, že řešení otázek spojených s postavením, uplatněním a vzájemnými vztahy žen a mužů má pro organizace i pro společnost jako celek zásadní strategický význam. Podniky, které genderovou problematiku ignorují, se chovají nejen zastarale, ale také „hloupě“ – plýtvají svým „lidským kapitálem“ a ohrožují svou budoucnost na globálním trhu. V zemích EU se totiž odstraňování diskriminace na základě pohlaví stalo respektovanou a právně i prakticky široce zakotvenou normou.

     Kniha Management genderových vztahů Aleny Křížkové a Karla Pavlici s podtitulem Postavení žen a mužů v organizaci (nakladatelství Management Press, brož., 156 str., doporučená cena 270 Kč) představuje první český pokus o ucelené uchopení problematiky genderových vztahů v organizacích.  Jejím cílem je jednak vymezení a objasnění otázek, kterými se management genderových vztahů zabývá, jednak rozvoj a stimulace genderové citlivosti a povědomí čtenářů. Z toho důvodu jsou jednotlivé kapitoly ukončeny návody na praktická cvičení použitelná v podnikových i vysokoškolských výcvikových a vzdělávacích programech.

     Kniha je členěna do pěti kapitol, v nichž  čtenáři mimo jiné naleznou odpověď na následující okruhy otázek:

- Proč je genderová problematika do managementu začleněná, jakými mýty je její studium opředeno a jakými problémy se management genderových vztahů zabývá.

- Co je to genderově integrovaná organizace, jakou má kulturu a jak lze využít metodu benchmarkingu genderových vztahů při jejím utváření.

- Jaké stereotypy a předsudky ovlivňují proces socializace mužských a ženských rolí a k jakým formám genderových nerovností a diskriminace ve společnosti a v organizacích nejčastěji dochází.

- S jakými překážkami a problémy se setkávají ženy, které se rozhodnou pro manažerskou kariéru a jak svou situaci vnímají české manažerky.

- Jak lze pracovníky a pracovnice postupně učit novým formám uspořádání genderových vztahů.

- Jak mohou ambiciózní ženy pracovat na rozvoji svého manažerského potenciálu. 

     Kniha je určena personalistům a personalistkám, manažerům a manažerkám, vysokoškolským studentům a studentkám i všem mužům a ženám, kteří se zabývají otázkou efektivního skloubení úspěšné pracovní kariéry a uspokojivého rodinného života.

(rd)

Alena Křížková vystudovala sociologii na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v současnosti v  rámci studia PhD. pracuje na tématu Životní strategie žen a mužů v české podnikatelské sféře a přednáší na téma Gender a trh práce. Je vědeckou pracovnicí a zastupující vedoucí oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Zabývá se genderovými vztahy na trhu práce, v rodině, organizacích a managementu, problematikou rovných příležitostí mužů a žen a občanské participace žen v souvislosti se vstupem do EU. Je řešitelkou několika výzkumných projektů: Výzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce (MPSV 2003), Profese ženy a rodinné soužití (GA ČR, spolu s MU Brno, 2002–2003), Životní strategie v české podnikatelské sféře (GA AV ČR 2002–2004), Analýza výskytu obtěžování žen a mužů z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování na pracovišti (MPSV 2004 –2005) a koordinátorkou mezinárodního projektu Constructing Supranational Political Spaces: EU, Eastern Enlargement and Women´s Agency. Je expertkou v mezinárodním projektu Network of Experts in the Fields of Employment, Social Inclusion and Gender Equality Issues (Manchester University, European Commission).

Karel Pavlica působí na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze a dále jako vedoucí katedry managementu a společenských věd Škoda Auto Vysoké školy v Ml. Boleslavi. Pedagogicky aktivní je zejména v oblastech výcviku sociálních a manažerských dovedností, interkulturního managementu, podnikové kultury a metodologie sociálního výzkumu organizací. Je zapojen do různých mezinárodních vzdělávacích programů (např. CEMS, program International Business vyučovaný na VŠE). Spolupracuje s řadou manažerských škol (např. Prague International Business School, VŠEM Ústí nad Labem), poradenských a tréninkových firem (např. Top Consulting, Contrast Consulting) i výrobních podniků (např. Foxconn Pardubice). Výzkumně se dlouhodobě orientuje na studium různých aspektů a manažerských souvislostí české kultury. Problematikou genderových vztahů a diversity v organizacích se systematicky zabývá od roku 2000. Je autorem či spoluautorem mnoha odborných publikací a učebnic.

Uživateľská recenzia

V súčasnej dobe nie sú vytvorená žiadna užívateľská hodnotenia.

Vaše hodnotenie

Používateľskú recenziu môžu vkladať len registrovaní užívatelia

 Prihlásiť
NAPÍŠTE NÁM

Budete to vedieť ako prvý!

Zaujíma Vás, aký knižný hit práve vychádza, na aký tovar je výhodná zľava, aká beží súťaž o ceny? Prihláste sa k odberu našich e-mailových noviniek!